Úvod »Kompletní nabídka» Sto let KS


        

Sto let KS

Jan Campbell

novinka

skladem

 

EAN kód: 9788027088201
naše cena bez DPH : 136 Kč
naše cena s DPH (10 %):
150 Kč

do košíku:
  ks  

100 let KS

Jan Campbell

Sborník autorských zamyšlení ke stoletému založení komunistických stran v různých státech světa. Kniha představuje rozšířenou odpověď na otázky, které autor obdržel od Oddělení mezinárodních vztahů ústředního výboru Komunistické strany Číny a obsahuje také odkazy na literaturu. Odpovědi obsahují životní zkušenost autora, který nikdy nebyl členem žádné politické strany, berou v úvahu současnou kvalitu mezinárodních vztahů, především mezi ČLR, ČR a EU. Chci věřit, že tato empirická práce v době deficitu důvěry, transformace hodnot a společenských systémů Vám dovolí akceptovat drsnost a nedostatky, které můžete při čtení zpozorovat. Vydáno v českém, německém, ruském a čínském jazyce.

(Tvrdá, šitá vazba V8a, 440 stran z toho 100 stran v českém jazyce, formát A5.)

Cena 300,-Kč

Recenze: Publikace Jana Campbella s názvem 100 let vychází ve čtyřech jazykových verzích, v české, německé, ruské a čínské. Sám autor ji vymezuje jako „sborník autorských zamyšlení ke stoletému výročí založení komunistických stran v různých částech světa“. Předesílá, že obsahem této publikace je jeho „rozšířená odpověď“ na otázky, které obdržel od oddělení mezinárodních vztahů Komunistické strany Čínské lidové republiky, a že v odpovědích na tyto otázky vyjadřuje svou osobní životní zkušenost a náhled člověka, „který nikdy nebyl členem žádné politické strany.“ Čtenáři přitom J. Campbell poctivě přiznává, že si nedělá nárok na dokonalost a že jeho práce není zamýšlena jako vědecká… 

Autor zcela jednoznačně a určitě pojmenovává ambice, které do své publikace vkládá. Vyslovuje přání, aby zprostředkovala čtenáři „naději věřit, že sociální nerovnosti, nespravedlnosti, nelidský materialismus a konzumismus“ budou v budoucnosti „zaměněny plody realizovaných levicových myšlenek“, které on sám považuje za nadčasové a vyžadující „upřímný úsměv, úctu k práci, znalosti historie a individuální odvahu“…

V Prologu J. Campbell konstatuje: „Nikdo se nemůže zbavit potřeby znalosti historie a politiky a s nimi spojených výzev, o to více dnes, v době globálních změn a otřesů. Přesto ale můžeme denně pozorovat, že lidé včetně politiků se z historie neučí.“ A nastoluje otázku: „Proč je tomu tak a staly se komunistické strany, od jejichž založení uplynulo 100 let, moudřejší, nebo ani trochu?“

Po dílčích filozofických a historických exkurzech seznamuje čtenáře s tím, jak přímo odpověděl na otázky kladené mu oddělením mezinárodních vztahů Komunistické strany Čínské lidové republiky. Následují ilustrativní, stručnější informace a postřehy v souvislosti se stým výročím vzniku komunistických stran o některých z nich, a to počínaje Komunistickou stranou Velké Británie přes Komunistickou stranu Československa po skutečně jen letmé zmínky o vzniku a působnosti dalších. Nabízí vlastní pohled na vznik Čínské republiky, vliv konfuciánství a tradic na čínskou politiku a stát. Formuluje poznámky o politické a kulturní cestě Číny od císařství k republice, o roli konfucianismu a vlivu marxismu, črty o působení komunistické strany a o úsilí o socialistický rozvoj Číny. Pozoruhodné jsou zde i poznatky o uplatňování velmi specifické vnitřní kontroly v komunistické straně vůči vlastním členům včetně šetření a postihu zneužívání moci a projevů korupce…

V kapitole nazvané „Závěrečné poznámky“ J. Campbell podává svůj náhled, cenné postřehy a stručnou skicu vývoje, povahy, cílů a trendů čínské komunistické strany, role některých jejích čelných politiků a jejich snah o všestrannou správu státu, o vládnutí pomocí zákonů a vytváření moderní čínské společnosti…

Při kritickém hodnocení současného světa a jeho problémů…dospívá J. Campbell k závěru, že „Západ ztratil kompas a orientaci, bude muset vyměnit své elity, opět studovat koncepty marxismu a socialismu, které nabízejí levicové strany“. Práci poté uzavírá přímým, takřka didaktickým výčtem „hlavních výzev“, kterým je zapotřebí se věnovat a „jejichž řešení ovlivní budoucnost“. Radomír Silber, Ph.D.

NGVkN